Burhaniye Halk Meclisi Yürütme Kurulu Seçildi

30 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Burhaniye belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından kurulması planlanan ve dana sonra gerçekleştirilen, 2 Halk Meclisi toplantısında yürütme kurulu üyeleri seçildi.

 Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, açılış konuşmasını Kent Konseyi başkanı ve Halk Meclisi Genel Sekreteri Necmi Şengider yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından söz alan Şengider, Yerel Yönetimlerde, belde halkının kendi kentine ve sorunlarına sahip çıkmasının ve etkin biçimde yönetime katılmasının sağlanması, yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda yerel yönetimde, belde halkı ile çeşitli düzeylerde ve kesintisiz olarak ilişkiler kurulmasını sağlayacak, katılımcı ve halka dönük bir yönetim anlayışı geliştirmektir.

Katılım, demokrasinin vazgeçilmez bir olgusudur ve bir yaşam biçimidir. Katılımın yasalarda yer alması da yeterli değildir. Halkın ve yöneticilerin buna inanmış olması önemlidir.

Halka dönüklük ve katılım, yerel yönetimin öncelikli değerlerinden biri olması gerekmektedir.

Halka dönüklük yerel taleplerin, halkın taleplerinin aktarılması açısından önemlidir.

Halka dönüklük yerel yönetim ve halk ilişkilerinin ve iletişim sağlanması açısından önemlidir.

Bu yalnızca seçim dönemlerinde değil, yerel yönetimin bütün safhalarında, öncelikli temel değerlerden biri olmak zorundadır.

Bütün bu ilişkilerin düzenlenmesi günümüzde toplumcu ve sosyal belediyeciliğin gereği haline gelmiştir.

Halk meclisi dediğimiz bu olgu, değişik sınıf, katman, inanç, politik düşünce ve yapılanmaların içinde yer aldığı bir örgütlenme biçimidir. Bu yapılanma halkın taleplerinin, yerel iktidara demokratik yollarla iletilmesinin yanında, yerel yönetimin denetlenmesi olgusunu da geliştirecektir.

Değerli katılımcılar bu gün burada toplanıp yapmak istediğimiz olgu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde denenmiş, bazı yerlerde çeşitli metotlarla uygulanmıştır.

Burhaniye’mizde de 1995 – 1998 yılları arasında Yerel Gündem 21 projesi ile Kent Kamutayı ismi ile çalışmalar yapılmıştır ve çalışma tüzüğü hazırlanmıştır. Bu toplantıda bu çalışmalara katılan birçok arkadaşımız bulunmaktadır.

Ancak en ciddi anlamda 31 Mart 2019 seçimlerinde, seçim vaatleri içinde Burhaniye Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ali Kemal Deveciler tarafından seçim programına alınmıştır. Seçimlerden sonra da tarafıma bir yazı ile Halk Meclisi Sekretaryası görevi verilmiştir.

İnanıyorum ki Burhaniye Belediyesinde, Başkanı ile

Meclis Üyeleri ile Sivil Toplum Kuruluşları ile ve halkımızla birlikte bu demokratik oluşumu başaracağız. Ve bunun için her türlü çalışma yapılmıştır.

Değerli katılımcılar, bu günün gündemi Halk Meclisi nasıl olmalıdır ve nasıl kurulmalıdır. Bunun tartışmasını yapacağız. Dedi. konuşmanın ardından Burhaniye belediyesi tarafından hazırlanan belediye hizmetleri bir slayt olarak gösterimi yapıldı. Gösterim sonrasında ise kürsüyü Burhaniye belediye başkanı Ali Kemal Deveciler geldi. Deveciler yaptığı konuşmada şunları söyledi. Sivil Toplum Örgütlerinin Başkanları, Değerli Basın Mensupları, Halk Meclisi toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.

Tüm dünyayı etkileyen Pandemi dolayısıyla çok sık bir araya gelemedik. Daha evvel yapacağımız halk meclisi toplantılarımızı erteledik. Bu salonda bulunan hemşerilerimin büyük çoğunluğu ile bu süreçte elbette zaman zaman fikir alışverişinde bulunduk fakat bir bütün olarak burada olmanızdan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim.

Bilindiği gibi 2019 Yerel Seçimlerinde, kentimize yapacağımız projelerle ilgili vaatlerimiz vardı. Bunların bir kısmını hayata geçirdik ve görevimiz süresince diğer projelerimizi de gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Sîzlere verdiğimiz sözlerimden biri de Burhaniye’yi ortak akıl ve ortak kararlarla yönetmekti.

Belediyelerin görevleri sadece yol, park, alt yapı hizmeti değildir. O kentte yaşayanların daha mutlu ve huzurlu yaşamaları, ortak akıl ile birlikte kararlar alınarak yönetilmesi, kentlerin kalkınmasının en önemi yapıtaşlarıdır. Halk meclisleriyle bir arada toplantılar yapmamızdaki amacımızda bu düşünceleri hayata geçirmek içindir. Bugün yapacağımız halk meclisi toplantımız bu birlikteliği güçlendirmek ve kararları birlikte almak içindir

Küreselleşme, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler mekânsal ve toplumsal bir alan olarak Kentlerin gelişimini ve değişimini kaçınılmaz kılmıştır. Kent kimliği ve kent kültürü, kimliksiz kentlerin çokça yaratıldığı 21. Yüzyılda daha da bir önem kazandığı aşikârdır. Bizlerde belediye yönetimi olarak elbette bunun bilincindeyiz. Önümüze gelen her türlü projeye ve değişime imza atarken bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.

Kentler her zaman toplumsal, kültürel ve ekonomik farklılıkların mekânı olmuş kentlerde yaşayanların ortaya koyduğu maddi ve kültürel değerler, kentleri diğerlerinden ayıran kimlik özellikleri olarak görülmüştür.

Burhaniye’miz, zengin kültürel mirası ve kimlik özellikleri olan bir kent olmasına rağmen bugüne kadar bu özellikleri ön plana çıkarılamamış dahası plansız kentleşmenin doğurduğu sorunlarla boğuşmak durumunda kalmıştır. Bizler göreve geldiğimiz gün bunun farkındaydık ve yolumuzun uzun ve meşakkatli olduğunu biliyorduk.

Sîzlerin de katkısıyla hayata geçirdiğimiz ve görev süresince planladığımız projelerimizle kentimize değer kattık. Çağdaş ve yaşanabilir bir kent yaratma çabamız meyvelerini vermeye başladı.

Çocuklarımız ilk yıllarından Üniversiteye kadar bizlere emanet. Kreş, Üniversiteye hazırlık. Eğitim hayatlarına maddi katkı önceliğimiz oldu hep.

Sahil şeritlerimizde hayata geçirdiğimiz otel, kafeler, parklar, yürüyüş yolları ve 20 kilometrelik bir alanı halkımızın ve turizmin hizmetine sunduk.

Pelitköy sahil düzenlemesi: 4 km sahil, yürüyüş yolları, ışıklandırmalar,60000m2 park, 4 adet piknik alanı projesi gerçekleştirdik.

İskele-öğretmenler mahallesi sahil düzenlemesi: 3km sahil düzenlemesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıklandırmalar,22 adet Gece Pazarı dükkanı, 10 Adet dükkan(deniz içinde salaş vaziyette bulunan) Marin Cafe,İskele Port Cafe’yi yaptık. ÖREN çarşıda 55 adet dükkanı yeniledik ve ışıklı yol düzenlemesi yaptık. Ören’e yakışır bir görünüme kavuştu.

Salgın döneminde esnafımıza katkı sunan, aşeviyle ekmeğini paylaşan, yakacak yardımından alışveriş çeklerine kadar dar gelirli halkımızın yanında olduk. Ki verdiğimiz eli kimseye göstermedik. Turizme yönelik hizmetlerimizin yanı sıra kültür sanata da önem verdik. Kitap fuarımız, Turizm kültür ve sanat festivalimiz büyük ses getirdi. Kısıtlı olanaklarımızla 39 mahallemize hizmet götürdük.

Demokrasi Parkları ve Özgürlük Parkı İle ilçe genelinde toplam 125000 m2 park yapımını gerçekleştirdik. 3 yıla yakın görev süresi içerisinde sosyal belediyeciliğe önem verdik. Sosyal belediyecilik konusunda neler yaptık?

*BURSEM Projesi- üniversiteye ve liseye hazırlık kursları

KREŞ Projesi- 2 adet

*600 adet EBA’ya uygun tablet dağıtımı

*250 öğrenciye aylık 400 TL karşılıksız burs projesi

*Yalnız Değilsin projesi- evde bakım ve ev temizliği

*Hoş Geldin Bebek Projesi

*500 Aileye Sıcak Yemek Yardımı-Covid pozitif ve ihtiyacı olan ailelere-4 kap her gün Hayvan Barınağı Projesi Cenaze İşlemleri Projesi Ambulans Hizmetleri Projesi Pandemide 820 Esnafımıza 1000 Tl Yardım Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler-kitap fuarı- festival

Görev süresi sonuna kadar yapacağımız önemli projelerden de kısaca bahsetmek istiyorum

Düğün Salonu Projesi

Gençlik Merkezi Projesi

Kız Yurdu Projesi

Kapalı Pazar Yeri Projesi

Ali Çetinkaya Yayalaştırma Ve Çarşı Projesi Kent Meydanı Projesi

60.000m2 Ayaklı Mesire Alanında Park Alanı

Vatandaşlarımızın eleştirileri bizleri daha güzele sevk etmesi için önemlidir elbette. Ama bilmenizi isterim ki sîzlerin onay vermediği, doğru bulmadığı hiçbir projeye kesinlikle onay vermedim.

Daha yaşanabilir bir kent için daha güzel şeyler yapmak için çalışıyoruz.

Bu meşaleyi daha ilerilere taşımak hepimizin görevidir. Bu topraklarda özgürlük ve bağımsızlık için can vermiş, bedel ödemiş insanlarımızın memleket sevdası bizimde sevdamızdır.

Başkan Deveciler’in konuşmasının ardından Halk Meclisi üyelerinin seçimine geçildi. STK ve partilerden 1’er kişinin alındığı yeni Halk Meclisi yönetimi şu isimlerden oluştu.

Muhtarlar adına Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt,Belediye Meclis üyeleri adına Songül Erkeskin,Spor Kulüpleri adına Dr. Birgi Tuna, Oda temsilcileri adına Hasan Bayram,

Siyasi partiler adına Ertuğrul Yüzer,Sendikalar adına, Çiğdem Avcu, Dernekler adına Fahri Cebe

YEDEK ÜYELERİ İSE

Muhtarlar adına Efraim Başa, Belediye Meclis üyeleri adına Derya Bayındır,Spor kulüpleri adına Erhan Güngör,Oda temsilcileri adına Cezmi Kazar, Siyasi partiler adına Aylin Yıldırım

Sendikalar adına Mahmut Akgök ve dernekler adına Metin Kaptanoğlu. Halk Meclisi seçimleri sonrasında ise dilek ve temennilerde vatandaş fikirlerini söyleyerek toplantı sona erdi.

 

 

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.