Ticaret Odası Kişisel Verileri Korunması Eğitimi Semineri Düzenledi

Burhaniye Ticaret Odası 24.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile amaçlanan, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Oda Başkanı Mustafa Aysel, Bu eğitimimizde, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku kapsamında ilgili yasal mevzuat ve bu mevzuatta düzenlenen hak ve yükümlülükler, esas ve usulleri aktarılacaktır. Ayrı bir başlık altında idari ve cezai yaptırımlar irdelenecektir. Ayrıca yasaya uyum sürecinde hazırlanması gereken politika, talimat ve metinler, alınması gereken önlemler aktarılmak suretiyle uyum süreç yönetimi hakkında da bilgilendirme sağlanacaktır. En nihayetinde kurul kararları aktarılarak, yasanın uygulamasına yönelik somut örnekler verilecektir dedi.

.

Tarih : 18.09.2021

Saat : 14.00

Yer : Burhaniye Ticaret Odası Toplantı Salonu

Eğitimciler :

Av. Arb. Erman PAZARBAŞI

Av. İrem BAŞKAN

Av. Rahmi YEDİKARDEŞLER

Av. Didem Akbey ERDİDAL

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.