Sürdürülebilir Şehirler Projesi

Balıkesir Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Seçili Alan Bildirimi.

Entegre Kentsel Su Yönetimi Projesi, Dünya Bankası’nm teknik ve mali desteği ile gerçekleştirilen Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve İller Bankası tarafından uygulanmaktadır.

Projenin aman, Balıkesir’de su ve sanitasyon hizmetlerinin sürdürülebilir yönetimini sağlayacak ve İyileştirilmiş su temini ve sanitasyon hizmetlerine erişimi artıracak yenilikçi bir entegre planlama yaklaşımı oluşturmaktır.

Projenin hedefleri, su ve sanitasyon altyapı ihtiyaçlarmm belirlenmesi Bahkesir için bir Entegre Kentsel Su Yönetimi Stratejisinin geliştirilmesi, seçilen alan/ilçe için bir Entegre Kentsel Su Yönetimi Planmm hazırlanması ile sürdürülebilir su ve sanitasyon hizmetlerinin sağlanması konusunda Balıkesir’in kilit paydaşlarının kapasitelerini geliştirmektir.

Yapılan çalışmalar neticesinde gelinen noktada, Balıkesir ilinin geneli için bir Entegre Kentsel Su Yönetimi Stratejisinin ortaya çiktığmı ve toplam S ilçemizin Seçilen Alan olarak belirlendiğini bildirmekten memnuniyet duyarız.

Ayvalık Burhaniye Edremit  Gümeç Havran

Bu İlçelerimiz için hazırlanacak Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar, ilçeler özelinde derin ihtiyaç analizleri, paydaş çalışmaları, öneri ve tedbirlerin ortaya konması, planlamaların yapılması ve Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı’nın meydana getirilmesi ana başlıklarında sürdürülecektir.

Tüm halkımıza hayırlı olmasmı dileriz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi

   
     
   
   
       
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.