Körfezexpres
4.Ocak.2021
Bu haber 101 defa okundu.

Burhaniye Belediyesi 2021 yılı olağan Ocak ayı toplantısını 5 Ocak Salı günü sat 15.00 te Belediye Meclis salonunda yapacak.

05 Ocak 2021 Salı günü saat: 15.00’ da Ülkemizde yaşanan salgın hastalık (COVID-19) nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda belirtilen gerekli tedbirlerinin alınması amacıyla seyircisiz olarak sadece meclis üyelerinin ve ilgili daire müdürlerinin katılımı ile yapılacaktır. .
G Ü N D E M :
1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi çerçevesinde 2021 yılı içerisinde yapılacak meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ile Belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve medya üzerinden canlı olarak yayınlanması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisinin 2021 yılı içerisinde izin yapacağı ayın belirlenmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
3- Belediyemizde çalışan sözleşmeli personellerin 2021 yılı içerisinde alacakları aylık ücretlerin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
4- Belediyemizde norm kadro gereği geçici işçi statüsünde Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışanların 2021 yılı için geçici işçi vizelerinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
5- Belediyemizde görevlerinin gereği 24 saat çalışarak devamlılık gösteren Zabıta memurlarının 2021 yılı içerisinde alacakları aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi çerçevesinde Belediye Meclis Başkan ve üyeleri ile ihtisas ve denetim komisyonu üyelerine 2021 yılı içerisinde meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
7- Belediye Meclisince kabul edilen Belediyemizin 2021 yılı Gelir Tarifesinin “Kira devir ücreti” bölümünün bazı maddelerinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
8- Sınırlı Sorumlu Kızıklı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızıklı Mahallesi 110 ada 7 parselde kayıtlı 43.780 m² yüzölçümlü araziyi tahsis veya kiralama talebi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
9- İlçemiz Hisar Mahallesi 149 ada 215 parselde kayıtlı 18.509,00 m² yüzölçümlü taşınmazın hissedarının mülkiyeti Belediyemize ait 149 ada 214 parselde kayıtlı 7.680,00 m² yüzölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmazdan geçit hakkı talebi ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
10- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Burhaniye Taylıeli Mahallesi Karayerler mevkii 207 ada, 37, 39, 40 no’lu parseller ile 217 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 no’lu parseller üzerine yap, işlet, devret modeli ile AVM yapılmasına ve bu konu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesini içeren Belediye Meclisinin 2020176 sayılı kararının geri alınması ile ilgili müzekkerenin görüşülüp karara bağlanması.
11- Meclise havaleli imar planı ve tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
12- Aralık 2020 Meclis Toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi kapsamında kurulmasına karar verilen Deprem ve Doğal Afet Komisyonuna süresi 2021 Yılı Nisan Ayına kadar olmak üzere üye seçimi. (5 asil üye)


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

X7P2

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28