Körfezexpres
23.Aralık.2020
Bu haber 125 defa okundu.

Mustafa Kemal ATATU¨RK’u¨n o¨nderligˆinde kurulan Cumhuriyet; Karanlıgˆın yerine aydınlıgˆın, dogmaların yerine akıl ve bilimin, kullugˆun yerine yurttas¸lıgˆın gec¸is¸inin adıdır.

Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Güler Akıncı 23 Aralık 1930 yılında gericiler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın katledişilişin yıldönümünde yazılı basın açıklması yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Güler Akıncı, Yu¨z yıllarca cehaletin koyu karanlıgˆında yas¸amaya terkedilmis¸ bir milletin, du¨nya tarihinde es¸i go¨ru¨lmemis¸ bir savas¸ı kazanarak c¸agˆdas¸ du¨nyaya adım atıs¸ının adıdır...
Bu nedenlerle, dini siyasi amac¸ları ic¸in kullananların tu¨m gu¨cu¨nu¨ ellerinden alan Cumhuriyet kuruldugˆu gu¨nden bu yana s¸eriat yanlılarının, hilafet o¨zentilerinin hedefi olmus¸tur.
Bugu¨n Tu¨rkiye Cumhuriyeti, bir yandan c¸agˆdas¸las¸ma yolunda ilerlerken digˆer yandan bas¸ta Laiklik olmak u¨zere temel degˆerlerine yo¨nelik tehditlere, Atatu¨rk Devrimi’ni ic¸ine sindiremeyen c¸evrelere ve yas¸adıkları yenilginin ro¨vans¸ını almak isteyen emperyalist gu¨c¸lerin hain, sinsi projelerine kars¸ı su¨rekli bir savas¸ım vermek durumundadır.
90 yıl o¨nce Menemen’de 24 yas¸ındaki gencecik subay, o¨gˆretmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı vahs¸ice katleden gerici zihniyetin yandas¸ları, bugu¨n devletin en u¨st kademelerinde gu¨cu¨ elinde tutmaktadır.
Emperyalizmin is¸birlikc¸isi yo¨netimler o¨zellikle son 60 yılda, bugu¨nlere c¸ıkan yolların tas¸larını do¨s¸emis¸; gaflet ve aymazlıktan beslenerek gu¨c¸lenen hainlerin iktidarı, bir karabasan gibi yurdun u¨zerine c¸o¨kmu¨s¸tu¨r...
Son 18 yılda Atatu¨rk ve Cumhuriyet du¨s¸manlıgˆını ac¸ıkc¸a sergileyen iktidar, baskıcı yo¨netim anlayıs¸ı ile fas¸izmi hayatın olagˆan akıs¸ı haline getirmek istemektedir. Kuvvetler ayrılıgˆının sona erdigˆi, adaletsizligˆin kol gezdigˆi, insanların yoksullukla terbiye edildigˆi u¨lkemizde, halkımız farklı kutuplara ayrıs¸tırılmıs¸, iktidar bizzat toplumsal barıs¸ı tehdit eden bir unsur haline gelmis¸tir.
Tu¨m bunların kars¸ısında 23 Aralık 1930’dan bu yana hic¸bir etnik ya da inanc¸ ayrımı yapmadan “Tu¨rku¨m” diyen namuslu insanlar; tıpkı Kubilay gibi, demokrasi adına, barıs¸ adına, Tu¨rkiye Cumhuriyeti’nin Atatu¨rk’u¨n kurdugˆu nitelikleriyle yas¸aması ve sonsuza dek su¨rmesi ic¸in mu¨cadele etmekten bir an bile geri durmamıs¸lardır, durmayacaklardır...
Cumhuriyet ugˆruna, devrim ugˆruna o¨lu¨mu¨n u¨stu¨ne yu¨ru¨yen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekc¸i Hasan, Bekc¸i S¸evki mu¨cadelemizin mayasıdırlar.
Bizler, Kubilaylarız.
Bizler, “So¨z konusu vatan ise gerisi teferruattır” diyen bir devrimcinin iz su¨ru¨cu¨leriyiz.
Bizler, “Emperyalizme gec¸it yok” diyen bir neslin devamıyız. I·yi duyun diye haykırıyoruz:
Biz Oldugˆumuz Su¨rece Gec¸it Yok Size dedi.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

V5N0

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28