Körfezexpres
2.Kasım.2020
Bu haber 119 defa okundu.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi çerçevesinde aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03 Kasım 2020 Salı günü saat: 16.00’ da Ülkemizde yaşanan salgın hastalık (COVID-19) nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda belirtilen gerekli tedbirlerinin alınması amacıyla seyircisiz olarak sadece meclis üyelerinin ve ilgili daire müdürlerinin katılımı ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

G Ü N D E M :
1- İlçemiz Şahinler Mahallesinde 149 Ada 201 no’lu parsel sahibinin, mülkiyeti Belediyemize ait bitişiğindeki tarla vasıflı taşınmazdan geçit hakkı talebi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
2- Meclise havaleli İmar planı ve tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması
3- Ekim 2020 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
4- Ekim 2020 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin 2021 Mali Yılı ve takip eden iki yılın Analitik Bütçe Tasarısı ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
5- Ekim 2020 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin iş ve işlemlerinin İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan Denetim Raporu doğrultusunda Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Öğretmenler Mahallesi 24 26 C imar paftası 167 Ada 9 no’lu parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tahsis işlemi konusunun değerlendirilmesini içeren Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
6- Ekim 2020 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen Belediyemizin tüm prim borçlarına karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna devir yapılması talebini içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
7- Ekim 2020 Meclis Toplantısında İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ile Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Taylıeli Mahallesi 387 Ada 49 no’lu parsel sahibinin belediyemiz mülkiyetindeki 387 Ada 47 no’lu parselden geçit hakkı aldığı ile ilgili Belediye Meclisinin 03092020 tarih ve 2020192 sayılı kararında değişiklik yapılması talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlaması.
8- Ekim 2020 Meclis Toplantısında İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ile Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Şahinler Mahallesi 149 Ada 66 no’lu parsel sahibinin mülkiyeti belediyemize ait 149 Ada 65 no’lu parselden geçit hakkı talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlaması.
9- Aralık 2020 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

J4B9

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28