Körfezexpres
2.Eylül.2020
Bu haber 102 defa okundu.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi çerçevesinde aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03 Eylül 2020 Perşembe günü saat: 16.00’da Ülkemizde yaşanan salgın hastalık (COVID-19) nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda belirtilen gerekli tedbirlerinin alınması amacıyla seyircisiz olarak sadece meclis üyelerinin ve ilgili daire müdürlerinin katılımı ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı yapılacak.

G Ü N D E M : 1- Belediye Meclisinin 07072020 tarih ve 2020153 sayılı kararında parsel numarasında düzeltme yapılması ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
2- İlçemiz Taylıeli Mahallesi 387 ada 58 parselde bulunan Belediyemize ait 3.307,55 m² zeytinlik vasıflı taşınmazı satın alma talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
3- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Pelitköy Mahallesi 272 ada 17 no’lu parsele Hayvancılık Tesisi kurmak amacı ile tarafına satışı talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması
4- Ağustos 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekli Tüm Körfez Halkına hitap edebilecek, ihtiyacı karşılayabilecek Alzheimer Yaşam Evi kurulması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
5- Ağustos 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Burhaniye Belediyesi bünyesine bağlı sağlık birimlerinin içerisine Bağımlılık Dayanışma Arındırma Ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
6- Ağustos 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen İlçemiz Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan akarsuların acilen kontrol edilerek gerekli önlemlerin alınması önerisi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
7- Ağustos 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren pansiyonların standartlarının sağlanması, turizmin geliştirilmesi amacıyla şartların belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
8- Ağustos 2020 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen Belediyemizin tüm prim borçlarına karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna devir yapılması talebini içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
9- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
10- 2020 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Kocacami Mahallesi 814 ve 815 ada arasında kalan parka 8 x 3 metre ölçülerinde beton köşk tipi trafo yeri belirlenmesi ile ilgili plan değişikliği talebi hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülüp karara bağlanması.
11- 2020 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Yunus Mahallesi 28 29 pafta 791 ada 1 ve 2 no’lu parselleri kapsayan Askeri Alan lejantlı 2 2 bölgenin bina yüksekliğinin Y en çok: 24.50 mt. olarak değiştirilmesini içeren plan değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülüp karara bağlanması.
12- 2020 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ören Mahallesi 24 29 G-L pafta 362 ada 4 parselle ilgili Balıkesir 2. İdare Mahkemesinin 2018373 esas no 2020414 sayılı karar no’su ile belirlenen kararı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülüp karara bağlanması.

13- 2020 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün E.16834 sayılı yazısı ekinde bulunan inceleme raporu gereği Belediye meclisinin 2019188 sayılı kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Planı İlave Plan Notları 40. ve 41. maddelerinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülüp karara bağlanması.
14- Ekim 2020 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesinden sonra Eylül ayı olağan meclis toplantısı sona erecek.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

P1H5

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28