Körfezexpres
5.Ağustos.2020
Bu haber 184 defa okundu.

Burhaniye Belediye Meclisi Olağan Ağustos ayı Meclis toplantısı Çarşamba (bugün) saat 16.00 da seyircisiz olarak toplanacak.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi çerçevesinde aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat: 16.00’ da Ülkemizde yaşanan salgın hastalık (COVID-19) nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda belirtilen gerekli tedbirlerinin alınması amacıyla seyircisiz olarak sadece meclis üyelerinin ve ilgili daire müdürlerinin katılımı ile yapılacak. GÜNDEM : 1- Temmuz 2020 Meclis toplantısında Trafik İhtisas Komisyonuna seçilen bir meclis üyesinin komisyondan istifası nedeni ile yerine bir adet üye seçilmesi.
2- Belediyemizde ilave olan ve eksilen Müdürlükler nedeniyle tekrar güncellenen Burhaniye Belediyesi Teşkilat Şeması ile ilgili hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
3- Belediyemizde ilave olan ve eksilen Müdürlükler nedeniyle tekrar güncellenen Burhaniye Belediyesi Görev Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi ile ilgili hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
4- İlçemiz Yabancılar Mahallesi 143 Ada 7 nolu parselde kayıtlı 232 m2 yüzölçümlü avlulu kerpiç ev vasıflı taşınmazı satın almak isteyen vatandaşın talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
5- İlçemiz İskele Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Taylıeli Mahallesi 24 26 Ş Pafta 217 Ada içerisinde toplu işyeri lejantlı parsellerinize yap işlet devret modeli ile AVM projesi gerçekleştirme talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
6- İlçemiz Geriş Mahallesi 22 Ada 8 parselde kayıtlı üzerinde yapı bulunan taşınmazın büyük bir kısmı uygulama imar planında yolda kaldığından 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
7- İlçemiz Geriş Mahallesi 722 Ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz uygulama imar planında park alanında kaldığından 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
8- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
9- Temmuz 2020 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Şahinler Mahallesi Köyaltı Mevki 124 Ada 10 nolu parselin malikinin mülkiyeti Belediyemize ait 124 ada 11 parselde kayıtlı 48,19 m2 yüzölçümlü kerpiç bina nitelikli taşınmazın satın alma talebini içeren Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
10- Temmuz 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekli Tüm Körfez Halkına hitap edebilecek, ihtiyacı karşılayabilecek Aizheimer Yaşam Evi kurulması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
11- Temmuz 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Burhaniye Belediyesi bünyesine bağlı sağlık birimlerinin içerisine Bağımlılık Dayanışma Arındırma Ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
12- Temmuz 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen İlçemiz Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan akarsuların acilen kontrol edilerek 2 2 gerekli önlemlerin alınması önerisi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
13- Temmuz 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren pansiyonların standartlarının sağlanması, turizmin geliştirilmesi amacıyla şartların belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
14- Temmuz 2020 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen Belediyemizin tüm prim borçlarına karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna devir yapılması talebini içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
15- Temmuz 2020 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Ören - Öğretmenler mahallesi arası imar planında kalan 15 mt.lik köprünün D.550 bölünmüş karayoluna bağlantısının sağlanması için taşıt yolu amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
16- Eylül 2020 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

Y0Q5

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28