Körfezexpres
1.Temmuz.2020
Bu haber 5515 defa okundu.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplanamayan Burhaniye Belediyesi İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 2 Temmuz Perşembe günü saat 16.00 da izleyicisiz olarak toplanacak.

Nisan-Mayıs-Haziran 2020 meclis toplantıları Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle İçişleri Bakanlığının kararı ile ertelenmiş olup, yine İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Burhaniye İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 04062020 tarih ve 202049 sayılı kararı ile belirtilen tedbirlerin alınması şartı ile yapılmasına izin verilmiştir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi çerçevesinde aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2020 Perşembe günü saat: 16.00’da yaşanan salgın hastalık (COVID-19) nedeniyle gerekli sağlık tedbirlerinin alınması amacıyla seyircisiz olarak sadece meclis üyelerinin katılımı ile Belediye Meclis Salonunda 2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.
G Ü N D E M :
1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan, Belediyemizin 2019 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini içeren raporun Meclise sunularak bilgi verilmesi.
2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi kapsamında Belediye Başkanlığınca hazırlanan Belediyemizin 2019 Yılı Faaliyet Raporunun yeterlilik durumunun görüşülüp karara bağlanması.
3- 5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi gereği Nisan 2021 Meclis toplantısına kadar süreli olmak üzere Encümen Üyesi seçimi. (2 Asil Üye - Kapalı oy ile)
4- 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği Nisan 2021 Meclis toplantısına kadar süreli olmak üzere aşağıda belirtilen ihtisas komisyonlarının seçimi.
a) Plan Bütçe Komisyonu seçimi (5 Asil üye)
b) İmar Komisyonu seçimi (5 Asil üye)
c) Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi (5 Asil üye)
d) Trafik İhtisas Komisyonu (5 Asil Üye)
e) Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu (3 Asil Üye)
f) Muhtaç Çocukları, Kadınları ve Engellileri Koruma Komisyonu (3 Asil üye)
g) Turizm Komisyonu (3 Asil üye)
h) Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonu (3 Asil üye)
5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereği Belediyemizin 2019 yılı kesin hesabının görüşülerek karara bağlanması.
6- Belediyemizin tüm prim borçlarına karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna devir yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
7- İlçemiz Taylıeli Mahallesinde Taylıeli Kafe ile Anfi Tiyatronun yan tarafındaki mesire yerinin bulunduğu iki adet alanın içkili alanlar bölgesine dahil edilmesi konusu ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
8- Belediye Meclisinin 05112019 tarih ve 2019338 sayılı kararı ile kabul edilen Belediye Gelir Tarifesinde yer alan Sosyal Etkinlik Merkezi ücretlerinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
9- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Öğretmenler Mahallesi 289 Ada 25 no’lu parselde kayıtlı Okan Büyükgüçlü Parkı içerisinde bulunan ve lokal olarak kullanılan binanın Burhaniye Belediyespor Kulübüne tahsis talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
10- İlçemiz Şahinler Mahallesi Köyaltı Mevki 124 Ada 10 nolu parselin malikinin mülkiyeti Belediyemize ait 124 ada 11 parselde kayıtlı 48,19 m2 yüzölçümlü kerpiç bina nitelikli taşınmazı satın alma talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
11- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
12- Mart 2020 Meclis Toplantısında Turizm Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren pansiyonların standartlarının sağlanması, turizmin geliştirilmesi amacıyla şartların belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
13- Mart 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekli Tüm Körfez Halkına hitap edebilecek, ihtiyacı karşılayabilecek Aizheimer Yaşam Evi kurulması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
14- Mart 2020 Meclis Toplantısında Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Burhaniye Belediyesi bünyesine bağlı sağlık birimlerinin içerisine Bağımlılık Dayanışma Arındırma Ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
15- Mart 2020 Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Ören - Öğretmenler mahallesi arası imar planında kalan 15 mt.lik köprünün D.550 bölünmüş karayoluna bağlantısının sağlanması için taşıt yolu amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
16- Ağustos 2020 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

R1J6

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28