Körfezexpres
10.Mayıs.2020
Bu haber 131 defa okundu.

10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası’nın başlaması nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneğinin ülke genelindeki 61 Şube ve temsilcilikleri yayınladıkları basın açıklamalarıyla engelli hakları ve yaşadıkları sorunlara dikkat çektiler.

Engelliler Haftasının başlaması nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar da yaptığı basın açıklamasıyla engelli haklarına ve engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.
Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar yaptığı açıklamada “Ülkemiz ve Dünyamız şu içinde bulunduğumuz gün ve aylarda Covid-19 salgını nedeniyle çok zor günler geçirmektedir. Salgının durdurulabilmesi ve yok edilebilmesi adına tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulamalarına gidilmektedir. Alınan tedbirler kapsamında bu yıl “Engelliler Haftasında” yürüyüşler, paneller vb. etkinliklerle alanlarda meydanlarda olamıyoruz. Ancak her türlü olumsuzluklara rağmen hak temelli mücadelemizi hem TSD hem de Burhaniye Kent Konseyi Engelliler Meclisi çatısı altında sürdürmekteyiz. Engellilerin sahip oldukları yasal haklarını kullanabilmeleri adına bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İçinde bulunduğumuz bu zor şartlarda ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için elimizden geldiği kadar yönetim kurulumuz ve gönüllü kardeşlerimizle birlikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın yaptığı yardımların ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize ulaşmasını sağlıyoruz.
Aralık 2019 sonundan itibaren dünyamız ve ülkemiz büyük ve tehlikeli bir salgının etkisi altına girmiştir. Dünya genelinde 3,5 milyonu aşkın insana bulaşan ve 245 binden fazla insanın ölümüne neden olan kısa adıyla Covid-19 salgını ülkemizi de etkilemektedir.
Salgının önlenmesi, yayılımının durdurulması amacıyla birçok tedbir alınmış, bunların ilk başında ise başta yüksek tansiyon olmak üzere kronik (süreğen) hastalığı bulunan engellilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması olmuştur. Önlem kronik hastalığı bulunan engellilerin sağlığının korunması bakımından gerekli olmakla birlikte özellikle çalışma yaşamından kopmak durumunda kalanların durumu netlik kazanmamıştır.
Alınan bir diğer önlem ise İlaç ve medikal malzeme rapor süreleri dolanların, raporlarının geçerliliğini sürdürmesi yönündedir. Hastanelerin önemli bir bulaşma ortamı olduğu düşünüldüğünde başta ilaç olmak üzere rapora gereksinim duyan engelliler ciddi bir risk ortamına girmekten kurtarılmıştır.
Emeklilik hakkımız elimizden alınıyor
Yıllardan beri dile getirdiğimiz birçok sorun hala varlığını sürdürmektedir. Bu sorunların ilk başında engelliler açısından hayati öneme sahip olan engelli raporuna yönelik yapılan düzenlemeler gelmektedir. Geçmişte bir ayağı veya kolu olmayanlar, yasanın aradığı alt sınır olan 40 oranını aşabilirken artık aşamamaktadır. Yapılan yeni düzenlemeler, Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine ters düşmekte ve engellilerin bırakın haklarını kullanmasını tam aksine sahip olduklarını da ellerinden almaktadır.
Son dönemlerde SGK tarafından emekli engellilere yazılar gönderilmekte, raporlarının yenilenmesi ve aksi halde geçmişte ödenmiş emekli aylık tutarlarının faiziyle geri alınacağı bildirilmektedir. Hastanelerin 3-4 aydan önce randevu veremediği, salgın ortamında hastanelere gitmenin engelliler için ciddi risk taşıdığı koşullarda hemen rapor istenmesinin anlaşılır bir yanı yoktur. Yeni rapor alamayanların aldıkları emekli aylıkları da hemen kesilmektedir. Açık bir şekilde engellilerin kazanılmış hakkı sonradan yapılan ve uluslararası standartlara uymayan ölçütlerle ellerinden alınmaktadır. Böylesi bir adaletsizlik hiçbir dönem görülmemiştir.
İnsani yaşama hakkından yoksunuz
Öte yandan engellilerin yaşamlarını insani bir şekilde sürdürebilmeleri, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri için yeterli gelir desteği ise sağlanmamıştır. Özellikle engelli aylıkları ve evde bakım desteği yeterli düzeye getirilmemiş, konulan ön koşullar haktan yararlanmayı aşırı derecede zorlaştırmış ve keyfiyete açık hale getirmiştir.
SUT fiyatları 2007 yılında kaldı, farkı ödeme gücümüz yok
Yine engellilerin yararlandığı ilaç, ortez, protez ve tekerlekli sandalye gibi yaşamı idame için gerekli destekler SGK tarafından yapılan düzenlemelerle erişilemez hale gelmektedir. En basitinden verilen destek fiyatı 2007 yılından bu yana değiştirilmemiştir. Bu süre içinde yaşanan fiyat artışları Sağlık Uygulama Tebliğine yansıtılmadığı için engellinin ödemesi gereken fark ücretleri çok yükselmiştir. Bu farklar geliri olmayan engelliler için ödenemez düzeydedir. Dolayısıyla engellilerin bir kısmı yaşamı için zorunlu desteği alamayacak hale getirilmiştir.
Kentler hala herkes için erişilebilir değil
2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Yasa’ya göre kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir hale getirilmeliydi. Ancak sürekli yapılan eklemelerle yıllardır bu düzenleme tümüyle hayata geçirilmemiştir. Büyükşehirlerde bir ölçüde gelişme sağlanmış olsa da diğer şehirlerde hiçbir ilerleme yaşanmamıştır.
Çeşitli defalar ilan edilen istihdam seferberliklerine rağmen engellilerin hem özel sektörde hem de kamuda en azından Yasa ile konulmuş kotalar oranında istihdam edilmemektedir. İstihdam edilen engelliler ise raporlarına ve bilgi-becerilerine göre çalıştırılmamakta, ücret ayrımcılığına uğramaktadır.
Bütün bu sıraladıklarımız yaşanmakta olan sorunlarımızın sadece küçük bir örneğidir.
Son dönemlerde çoğu yerde sağlık kurulu raporları üzerinde oyunlar oynandığını, kimilerinin yüksek paralar karşılığında engelli olmayanlara raporlar temin edildiğini ve bu yolla emekli bile olanların bulunduğunu duydukça en çok bizler kahroluyoruz.
Bu rüşvetçiler, fırsatçılar yüzünden mağdur olan yine biz engelliler oluyoruz.
Toplumun, hükümetin, yerel yönetimlerin bizleri eşit vatandaşlar olarak görmelerini ve haklarımızdan eşit biçimde yararlanmaktan başka talebimiz yoktur.
Sadece TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki basit kurullara, örneğin evrensel tasarı ilkesine uyulsa önümüzdeki engellerin bir bölümün kalkacağı görülecektir.
Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün kurallarına uygun sağlık raporları verilse, birçok engelli haklarından yararlanabilecektir.
Bu düşüncelerle, Engelliler Haftası’nda tüm topluma çağrıda bulunuyoruz. Engellerin kaldırılması için daha duyarlı olalım, empati kurup hep birlikte mücadele edelim.” Dedi.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

K3C7

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28