Körfezexpres
24.Mart.2020
Bu haber 226 defa okundu.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığınca 21.03.2020 tarihinde yayımlanan Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Lokantalarla İlgili Ek Genelge ve İkametten ayrılma yasaklamasıkısıtlaması konulu yazı çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
1. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksekhızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalpdamar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmekte olmasına karşılık, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte, halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmekte olup; bu durumun devam etmesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın kendi hayatları ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak, salgının yayılmasını, vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artırarak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağından; yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddelerine istinaden; 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24.00'ten sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametgâhlarından dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin acil sağlık, güvenlik vb. zaruri haller dışında sınırlandırılarak, sokağa çıkmalarının yasaklanmasına;
2. İçkili veveya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, bu amaçla, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlarda bulunan ve müşterilerin kullanımına sunulan masa ve sandalye vs. eşyaların toplanarak kapalı ve ulaşılamayacak bir yerde muhafaza edilerek kullanılmamaları yönünde gerekli tedbirlerin işyerlerince alınmasına ve bu alanlara müşteri kabul etmemelerine,
3.İlimiz genelinde vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması sebebiyle virüsün yayılımını artırarak, vatandaşlarımız açısından risk oluşturabilecek berber, güzellik salonu, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin 21.03.2020 tarihi saat: 18.00 itibari ile faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
4.İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci Vefa Koordinasyon Grubu tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir.
a- Kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmasına,
b- İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlamayasaklama getirilen vatandaşlarımızın 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilmesi için ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisiekip ve araç görevlendirilmesine,
c- Sokağa çıkması kısıtlananyasaklanan tek başına yaşayan veveya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlutemel ihtiyaçları EGM, JGK, Yerel Yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığı ile veya ihtiyaç duyulması halinde sivil toplum görevlilerinin desteğiaracılığı ile karşılanmasına,
d- Kapsam dâhilinde olup sokağa çıkması kısıtlananyasaklanan vatandaşlarımız, zorunlutemel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini 155, 156 ve 112 numaraları üzerinden iletebileceklerdir. Aranan sorumlu kurum tarafından talepleri bölgegörev alanı ayrımı yapılmaksızın alınacak ve alınan talepler valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulacak Vefa Koordinasyon Grubuna aktarılacaktır,
e- İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci Vefa Koordinasyon Grubu tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirilmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. Kapsam dâhilindeki vatandaşların talep ettikleri temel sağlık ihtiyaçları sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanmasına,
5- 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile ikametlerinden ayrılmaların yasaklamakısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri yasaklamakısıtlama kararının dışındadır.
6. Nikah işlemlerinde iki nikah merasimi arasında yeterli sürenin bırakılmasına, her nikah merasimi sonrasında salonların havalandırılmasına ve dezenfekte edilmesine, belediye bina ve nikah salonları dışında nikah kıyılmamasına, nikah merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını engelleyecek ve sosyal mesafeyi koruyacak düzenleme yapılmasına,
7. İl genelinde bulunan para çekme makinalarınınbankomatların ilgili bankalarca sık sık dezenfekte edilmesi, mümkünse yanlarına dezenfektan konulmasına,
8. Çevreye atılan atıkların toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasına, hususiyetle ambalaj atıklarını cadde ve sokaklardan toplayanlara yönelik maske, eldiven ve kıyafet gibi koruyucu ekipmanların temini yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyonu sürecinde daha hassas davranılmasına,
9. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere;
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince para cezası uygulanmasına,
b. Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. Maddesi uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
c. İş yerlerine KapatmaRuhsat İptali işlemi uygulanmasına,
10. Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 21.03.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak