Körfezexpres
18.Mart.2020
Bu haber 185 defa okundu.

Burhaniye Belediye Meclisinin Mart ayı olağan Meclis toplantısında boş bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iptal edilerek yerine İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ihdas edildi.

Mart ayı olağan Meclis toplantısına 1 nolu öneri olan Belediyemizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün iptal edilerek yerine İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ihdas edilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 no.lu önerinin gündeme alınarak 10. Madde olarak görüşüldü.
Alınan Meclis kararı 2 red oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (l) fıkrası ve 22022007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesine istinaden Belediyemiz bünyesinde boş bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek yerine İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine, 2020 mali yılı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinde bulunan ödeneğin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne aktarılmasına Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Namık Kemal GEDİKOĞLU ve Cemal AKKILINÇ red oyu kullanıldı.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

K1C6

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28