Körfezexpres
25.Ocak.2020
Bu haber 143 defa okundu.

Burhaniye emek ve demokrasi güç birliği bileşenleri Uğur Mumcu maskı önünde bir basın açıklaması yaparak Ocak ayında katledilen gazetecileri andılar.

Basın açıklamasını EMEP Başkanı Uğur Öztürk okudu, Öztürk açıklamada”Bugün burada katledilişinin 27. Yıldönümünde Uğur Mumcu’yu ve onun şahsında katledilen gazetecileri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Kitaplarıyla, köşe yazıları ve konuşmalarıyla halkın gerçekle aydınlanmasını amaç edinen, bu amaç için yiğitçe ve yılmaz bir biçimde mücadele eden, mücadelesiyle, düşünceleriyle ve karanlığa karşı duruşuyla hala ülkenin aydınlanma mücadelesine ışık olan Uğur Mumcu, bizlere bugün dahi yol göstermeye devam ediyor. 27 Yıl öncesinden bugünün Türkiye’sini projeksiyon tutan Uğur Mumcu, öngörüleriyle; bu karanlıktan ancak birleşik demokrasi mücadelesiyle çıkabileceğimizi bizlere bir kez daha anlatıyor. Basın özgürlüğü demokrasinin en temel koşuludur. Doğru haber almak, ülkenin ve dünyanın siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri hakkında doğru bilgilenmek temel insan haklarındandır. İnsanlık tarihinin her döneminde egemenler halkın doğru haber almasını, bu doğru haberlerle bilinçlenmesini ve uygun bir refleks geliştirmesini hep engellemeye çalışmışlardır. Büyük bir yalan, büyük bir sömürü ve talan üzerine kurdukları, bir avuç egemenin çıkarını her türlü insan haklarının üzerinde gören sistemleri yaşatabilmeleri için elbette sistemin sahipleri toplumun doğru bilgilenmesini ellerinden geldiğince önlemeye çalışacaklardı. İçinde yaşadığımız iktisadi sistem olan kapitalist, emperyalist sistem, halkın önünde ki perdeyi elinden geldiğince kalınlaştırmak, gerçekleri görünmez hale getirmek, hiç olmasa bulanıklaştırmak için gazetecileri katletmek dahil elinde ki bütün imkanları seferber etmiştir. 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinden bu yana ülkede yaşananlar, sürekli aynı senaryonun bir tekrarı niteliğindedir. Sürekli bir biçimde, emekçi halkın haklı taleplerinin bastırılmasına, yalanlarla aldatılmasına ve her seferinde sisteme yeniden yedeklenmesine yönelik egemen politika kesintisiz olarak uygulanmaktadır. İktidar sahipleri bu imha ve baskı politikalarının en şiddetli yöneldiği alan olan basın kuruluşları ve basın emekçileri olmuştur. Ocak ayı aynı zamanda birçok değerli basın emekçisinin katledildiği aydır. Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Hırant Dink Ocak ayında katledilen gazetecilerdir. Gerçeğin peşinde olan halkın doğru haber almasının, doğru bilgilenmesinin öneminin farkında olan ve bu uğurda mücadele den Türkiye’nin yüz akı bu gazetecileri saygı ve minnetle anıyoruz. Dün gazetecileri katlederek susturmaya çalışan iktidar sahipleri bugün her türlü baskı, şiddet ve tehditle namuslu gazetecileri etkisizleştirmeye çalışıyor. Faşist diktatörlüğün kilometre taşlarını bir bir döşeyen AKP iktidarının öncelikli hedefi yine namuslu gazeteciler olmuştur. Hedef göstererek, cezaevlerine doldurarak, işsiz bırakarak, faaliyetlerini engelleyerek özgür basın üstündeki şiddetin dozu her geçen gün arttırılıyor. Uğur Mumcu, Metin Göktepe ve Hırant Dink’i anmak onların manevi mirasına sahip çıkmak, bugün namuslu gazetecilere sahip çıkmakla, özgür basını yaşatmaya çalışmakla mümkündür. İktidar kendisine biat eden gazete, ve televizyon kuruluşlarına devletten ve çeşitli kaynaklardan olanak sağlarken; kamuoyunu, halkı doğru haberlerle buluşturmak isteyen ulusal, yerel gazete televizyonlarının payına RTÜK ve basın ilan kurumu tarafından verilen yayın durdurma, ilan vermeme, ve para cezalarıyla muhalif basın ve medya neredeyse faaliyetlerini yapamaz hale getirilmek isteniyor. En son basın ilan kurumunun Cumhuriyet, Evrensel, Birgün gazetelerine ilan vermeme yönünde ki kararı bu baskı ve yasakçı tutumu ibretlik bir hale getiriyor. Yurtta sulh, dünyada sulh ilkesinin yerine, yurtta savaş,dünyada savaş anlayışını iktidarlarının devamı için temel politika haline getiren AKP yazılı ve görsel basının 90’ını ya doğrudan yada dolaylı olarak kendisine yedeklemiş durumdadır. Satın alınmış kalemleriyle sürekli gerçekleri görülmez hale getirmeye uğraşmaktadır. Barış demenin suç haline getirildiği bu günlerde, toplumu savaş histerisiyle hareket ettirmek, kumaca haberlerle gerçeği sürekli çarptırmak amacında olan iktidar medyasının etkinliğini kırabilmek için, gerçeğin ışığıyla aydınlanabilmek için bugünün Uğur Mumcu’larına Metin Göktepe’lerine ve HIrant Dink’lerine daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. AKP 18 yıllık iktidarında kurduğu soygun ve talan düzenini, ırkçı, meshepçi ve ötekileştirici politikalarıyla süreklileştirmeye çalışmaktadır. Milli ve yerli aldatmacasıyla yürürlüğe koyduğu savaş politikalarını, kara propaganda ve ajitasyonla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Yalan ve aldatmaya dayalı politikalarını, kara propagandanın etkisi ancak özgür basını yaşatarak kırabiliriz. Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinin diyetini canlarıyla ödeyen, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Hırant Dink, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu, Mustafa Anter’i ve onların şahsında, demokrasi mücadelesinde kaybettiğimiz bütün yiğit ve namuslu insanlarımız bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Karanlığa teslim olmayacağız” dedi.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

S1L5

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28