Körfezexpres
30.Ekim.2019
Bu haber 203 defa okundu.

Burhaniye Belediyesi olağan Kasım ayı toplantısı 1 Kasım Cuma günü saat 16.00 da toplanarak gündemindeki maddeleri görüşecek.

Belediye Meclisi Kasım ayı olağan meclis toplantısının gündeminde bulunan 12 maddeyi görüşecek olan ilk maddesi Belediye Başkanlığında yapılan atamalar ile ilgili olarak meclise bilgi verilmesi. İkinci madde ise Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Belediye meclis üyesi Murt Yazgan’ın aylık ödeneğinin belirlenmesi ile devam edecek.
G Ü N D E M :
1- Başkanlık Makamınca yapılan atamalar ile ilgili Meclise bilgi verilmesi.
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi kapsamında Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Belediye Meclis Üyesi Murat Yazgan’ın aylık ödeneğinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
3- Ekim 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Taylıeli Mahallesi Kocakaraağaç Mevkiinde bulunan 217 Ada 5 Parselde kayıtlı 1909,95 M2 yüzölçümlü ½ hissesi Burhaniye Belediyesine ait olan zeytinlik vasıflı taşınmazın diğer ½ hissesinin kamulaştırılmasını içeren ilgili Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
4- Ekim 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonuna, Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Kurucaoluk Mahallesi 177 ada 28 parselde bulunan 3.468,06m²’lik mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün üzerine ruhsatsız yapı yapıldığından ve yapı kayıt belgesi aldığından, 3194 Sayılı Kanununun ek geçici 16. Maddesinin 8. Bendi gereğince talep sahibine satılması talebini içeren Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
5- Ekim 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Tahtacı Mahallesi Muhtarlığının Tahtacı Mahallesinde baraj nedeniyle mezarlık yerine defin işlemlerinin yasak olmasından dolayı kendilerine yeni mezarlık yeri tespitinin yapılması talebini içeren Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
6- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
7- Ekim 2019 Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen toplam 6 adet imar planı veya değişikliği teklifleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması
8- Ekim 2019 Meclis Toplantısında Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonuna birlikte havale edilen İzmir Çiğli Belediyesinin Belediyemiz ile kardeş şehir olma talebini içeren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
9- Ekim 2019 Meclis Toplantısında tüm ihtisas komisyonlarına birlikte havale edilen Burhaniye Kent Konseyi Başkanlığınca Hazırlanan Mahalle Komiteleri, Mahalle Meclisleri, Halk Meclisleri İşleyiş Yönergesinin Meclisçe Onaylanması ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
10- Ekim 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
11- Ekim 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin 2020 Mali Yılı ve takip eden iki yılın Analitik Bütçe Tasarısı ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
12- Aralık 2019 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

A2S6

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28