Körfezexpres
1.Ekim.2019
Bu haber 144 defa okundu.

Burhaniye Belediye Meclisi Olağan Ekim Ayı Toplantısı bugün saat 16.00’da toplanarak gündeminde bulunan maddeleri görüşecek.

Burhaniye Belediye Meclisi’nin gündeminde olan 19 madde görüşülerek karara bağlanacak. 1. ve 2. Maddelerde 2020 Yılı Gelir Tarifesi ile 2020 Mali Yılı ve takip eden iki yılın analitik bütçe tasarısı bulunuyor.
Belediye Meclisi’nin gündemi ise şu şekilde;
“1- Belediyemizin 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülüp karara bağlanması.
2- Belediyemizin 2020 Mali Yılı ve takip eden iki yılın Analitik Bütçe Tasarısının görüşülüp karara bağlanması.
3- İlçemiz Memiş Mahallesi 375 ada 2 no’lu parselde kayıtlı1.530,42 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz belediyemizce konukevi ve gündüz bakım evi yapılacak alan içerisinde kaldığından, bahse konu parsel için Balıkesir Valiliği Gençlik ve Spor Müdürlüğüne mini halı saha yapılması amacıyla 10 yıl süre ile intifa hakkı verilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin 06032019 tarih ve 71 sayılı kararının geri alınması konusunu içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
4- İlçemiz Memiş Mahallesi 375 ada 1 no’lu parselde kayıtlı 537,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz belediyemizce konukevi ve gündüz bakım evi yapılacak alan içerisinde kaldığından bahse konu parselin satın alma veya trampa yolu ile kamulaştırılması ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait İskele Mahallesi 175 ada 3 no’lu parselin satışı ve özel mülkiyetteki 175 ada 2 no’lu parseli belediyemizce satın alma konusunu içeren Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
6- İzmir Çiğli Belediyesinin Belediyemiz ile kardeş şehir olma talebini içeren almış oldukları meclis kararı ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
7- Eylül 2019 Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen toplam 4 adet imar planı veya değişikliği teklifleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması
8- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
9- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Pelitköy Mahallesi 682 Ada 4, 5, 7 ve 683 ada 3, 4, 5, 7 ve 10 no’lu parseller ile İlçemiz Ören Mahallesi 739 Ada 1 parselde kayıtlı Belediyemize ait hisse ile takas talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
10- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 212 Ada 1 no’lu taşınmazın bir kısmı yolda kaldığı nedeniyle kamulaştırma veya takas talebi olduğundan taşınmazın 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasını içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
11- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz İskele Mahallesi 640 Ada 1 no’lu taşınmazın tamamı park alanında kaldığı nedeniyle kamulaştırma talebi olduğundan taşınmazın 5 yıllık kamulaştırma programına alınmasını içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
12- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ilçemiz Çoruk Mahallesi 161 ada 5 nolu taşınmazın tamamı imar planında yolda kaldığından, söz konusu taşınmazın 5 yıllık kamulaştırma programına alınması konusu ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
13- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 182 ada 3 parselde kayıtlı 329,71 m² yüzölçümlü taşınmaz yolda kaldığından dolayı 5 yıllık İmar- Kamulaştırma Programına Alınmasını içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon kararının görüşülüp karara bağlanması.
14- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 124 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
15- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 226 ada 1 numaralı parsellerin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesi talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
16- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ören Mahallesi 489 ada 45 nolu parsel sahibinin parselinin tamamının yol ve yeşil alanda kalması nedeniyle takas veya kamulaştırma talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
17- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Tahtacı Mahallesi Muhtarlığının Tahtacı Mahallesinde baraj nedeniyle mezarlık yerine defin işlemlerinin yasak olmasından dolayı kendilerine yeni mezarlık yeri tespitinin yapılması talebini içeren Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
18- Eylül 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonuna, Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Kurucaoluk Mahallesi 177 ada 28 parselde bulunan 3.468,06 m²’lik mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün üzerine ruhsatsız yapı yapıldığından ve yapı kayıt belgesi aldığından, 3194 Sayılı Kanununun ek geçici 16. Maddesinin 8. Bendi gereğince talep sahibine satılması talebini içeren Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
19- Kasım 2019 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.”


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

F5X9

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28