Körfezexpres
21.Eylül.2019
Bu haber 288 defa okundu.

İki oturumda tamlanan Burhaniye Belediye Meclisi Eylül ayı olağan Meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Başkanlık makamı tarafından verilen önergelerin ve meclis gündemin görüşüldüğü Eylül ayı olağan Meclis toplantısında alınan kararlar Burhaniye Belediyesi Resmi Web sitesinde açıklanarak yayımlandı.
2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARAR
03092019 KARAR NO: 2019-223
İlçemize hayvan barınağı yapılması için toplam inşaat maliyetinin 500.000TL sini Belediyemize bağışlanması talebi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınarak 1. Madde olarak görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 224
Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen bu sendikaya yetki verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme alınarak 2. Madde olarak görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 225
İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden Nedim ERARSLAN isimli vatandaşımızın, inşaat işlerinin tamamının belediyemiz sorumluluğunda yürütülmesi, inşaatın bitiminde işletme ve bakım sorumluluğunun tamamen Belediyemizde kalması şartlarıyla ilçemize hayvan barınağı yapılması için toplam inşaat maliyetinin 500.000TL sini Belediyemize bağışlama talebi ile ilgili olarak;
Bağışın kabulüne ve hayvan barınağı yapılması için yapılacak bağışın ödeme koşullarının düzenlenmesi konusunda hazırlanacak protokole imza atmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 226
Merkezi İzmir’de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunmasına, yıllık üye aidatı olarak Sendika tüzüğünde belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankasın hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine,
Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen bu sendikaya yetki verilmesine ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığımızca düzenlenmesine ve bu konularda hazırlanacak sözleşme ve protokollere imza atmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Şevki YÜCEL, Derya BAYINDIR, Namık Kemal GEDİKOĞLU, Hasan ŞERİN, Gülgün GEZER, Hüseyin KÖKTEN red oyu kullanmıştır.)
03092019 KARAR NO: 2019- 227
Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ve Maliye Hazinesine ait İlçemiz Geriş Mahallesi 347 Ada 9 nolu parselin Belediyemize ait olan 12634440 hissesi, 06122012 tarih ve 2012456 sayılı Meclis kararı ile Okul Öncesi Eğitim Kurumu yapılmak üzere 2 yıl içinde inşaata başlanması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne 25 yıl süre ile tahsis edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde 2012 yılı itibariyle 2 yıl içinde herhangi bir faaliyette bulunulmadığından tahsisin kaldırılarak Belediye Meclisimizin 06122012 tarih ve 2012456 sayılı kararının geri alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 228
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Sosyal Etkinlik Merkezinde eğitim faaliyetleri için alınacak ücretlerin 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 20032012 tarih ve 28239 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında belirlenen Belediye Encümenin 20082019 tarih ve 2019739 sayılı kararının Belediye Meclisinin onayına sunulması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün müzekkeresinin incelenmek için yapılacak ilk Meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 229
İlçemiz Çoruk Mahallesi 161 Ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamı yolda kaldığından taşınmazın 5 Yılık Kamulaştırma programına alınması konusu ile ilgili olarak;
2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ve İrdeleme Çalışması başlatılmış olup; yürütülen sit irdeleme çalışması 2 7

kapsamında, alanın doğal sit statüsünün belirlenmesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nce alanda yürütülen çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 230
İlçemiz Çoruk Mahallesi 182 Ada 3 Parselde kayıtlı 329,71 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 5 Yılık Kamulaştırma programına alınması konusu ile ilgili olarak;
2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ve İrdeleme Çalışması başlatılmış olup; yürütülen sit irdeleme çalışması kapsamında, alanın doğal sit statüsünün belirlenmesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nce alanda yürütülen çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 231
İlçemiz Çoruk Mahallesi 124 Ada 2-3 Parsellerde kayıtlı taşınmazların 5 Yılık Kamulaştırma programına alınması konusu ile ilgili olarak;
2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ve İrdeleme Çalışması başlatılmış olup; yürütülen sit irdeleme çalışması kapsamında, alanın doğal sit statüsünün belirlenmesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nce alanda yürütülen çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 232
İlçemiz Çoruk Mahallesi 226 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın 5 Yılık Kamulaştırma programına alınması konusu ile ilgili olarak;
2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu ve İrdeleme Çalışması başlatılmış olup; yürütülen sit irdeleme çalışması kapsamında, alanın doğal sit statüsünün belirlenmesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nce alanda yürütülen çalışmalar henüz sonuçlanmadığından, konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 233
Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018273 Sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi,
5393 Sayılı Kanunun 18. Madde f bendi gereğince;
Motorlu Araçlar Hasılatı başlıklı Gelir Tarifesinin 22. Maddesi ;
” Belediyemize ait Hasta Nakil Ambulansı ve Cenaze Nakil Araçları İlçe Sınırları dışına ve şehirlerarası kiralanması durumunda araç kilometre birim fiyatı : 1,50 TL. olarak belirlenmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 234
İlçemiz Pelitköy Mahallesi 682 ada 4-5-7 ve 683 ada 3-4-5-7 ve 10 nolu parseller ile ilçemiz Ören Mahallesi 739 ada 1 parselde kayıtlı belediyemize ait hisse ile takas talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 235
İlçemiz Pelitköy Mahallesi 797 ada 3 nolu 1.329,3 m² alana sahip parselin 11000 Uygulama İmar Planında yol, yeşil alan ve 320 m²’lik kısmının konut alanı lejantında kaldığından, taşınmazın 5 yıllık kamulaştırma programına dahil edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 3 7

03092019 KARAR NO: 2019- 236
İlçemiz Ören Mahallesi 489 Ada 45 nolu parselin tamamının yol ve yeşil alanda kalması nedeni ile takas veya 5 Yılık Kamulaştırma programına alınması konusu hakkında hukuk görüşü alınmasına karar verildiğinden, dosyanın tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 237
5393 sayılı Belediye Kanunun 18a maddesi gereği Belediyemizin 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarının yapılması ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yapılacak ilk Meclis toplantısında görüşülmek üzere tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 238
İlçemiz Tahtacı Mahallesi Muhtarlığının Tahtacı Mahallesinde yapılacak olan baraj nedeniyle Mezarlık Yerine defin işlemlerinin yasak olmasından dolayı Tahtacı Mahallesine yeni mezarlık yeri tespit konusunda çalışmalar devam ettiğinden konunun tekrar Plan Bütçe, İmar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına birlikte havale edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 239
Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Korucaoluk Mahallesi 177 Ada 28 Parselde bulunan 3.468,06 m² taşınmazın üzerine gayrimenkul inşa ederek yapı kayıt belgesi almıştır. 3194 sayılı kanunun ek geçici 16.maddesinin 8.bendi gereğince talep sahibine satılması konusu ile ilgili olarak;
177 ada 28 parselde bulunan taşınmazın üzerinde bulunan binanın yapı kayıt belgelerinin ve yapının incelenmesi için İmar Müdürlüğü teknik raporuna istinaden hukuk görüşü alınmasına ve yerinde incelenmesine karar verilmiş olup, konunun tekrar Plan ve Bütçe, İmar ve Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonlarına birlikte havale edilmesine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 240
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dutluca Mahallesi Hamas Mevkii 204 ada 26 parselde kayıtlı 1.871,16 m² tarla vasıflı taşınmazın satışının reddine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 241
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Çallı Mahallesi Köyiçi Mevkii 170 ada 6 parselde kayıtlı bademlik vasıflı taşınmaz köy yerleşik alanında kaldığından taşınmazın satış talebinin reddine komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 242
Pelitköy Mahallesi, Bağlarburnu Mevkii, 687 ada, 1 parselde kayıtlı 4.967,70 m² yüzölçümlü taşınmazla ilgili Turizm Tesis Alanı yapımına yönelik 15000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ocak 2018 tarihli toplantısında 89 nolu kararla kabul edilmiştir. Bu doğrultuda; mevcut imar planında tamamı “Motel – Kaks: 0.15 Taks: 0.30 hmax: 6.50 (2 kat) Kamping – emsal : 0.05 hmax: 4.00 (1 kat) Gazino – emsal : 0.10 hmax: 4.00 ( 1 kat )” lejantında olan parsel için deniz cepheli olan 1.138,33 m² lik kısmı “Rekreaktif Alan” olarak; kalan 3.829,37 m² lik kısmı ise “Otel Alanı – Emsal : 0.90 hmax: 15.50 mt. “lejantlı yapılanma koşulu içeren 11000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden dosyanın yapılacak ilk Meclis toplantısında görüşülmek üzere yeniden İmar Komisyonuna havale edilmesine İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 243
Pelitköy Mahallesi, Çökek Mevkii, 499 ada 3 parselde kayıtlı, 2.000,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz için Ayrık Nizam, 2 Kat, Taks: 0.20 Kaks: 0.40 hmax:6.50 m., Konut Alanı yapılanma koşullarının, Emsal:0.90 Y.ençok: 11.50, 3 Kat, Otel Alanı yapılanma koşullarına dönüştürülmesini içeren edilen 11000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden dosyanın yapılacak ilk Meclis toplantısında görüşülmek üzere yeniden İmar Komisyonuna havale edilmesine İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 4 7

03092019 KARAR NO: 2019- 244
Belediyemize yapılan zemin katlardaki ticari amaçlı dükkan, kuaför, terzi, eczane fonksiyonlu kullanım taleplerine ilişkin dair 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Madde hükümleri gereğince incelemeler yapılmıştır.
Ören Mahallesi, 261 ada 4 parselde bulunan 2068. sokağa cepheli konut alanının zemin katının ticari kullanım talebi ile ilgili yapılan inceleme çalışmaları sonunda ilgili parselde yapılan uygulamalar nedeniyle dava süreci devam ettiğinden konu ile ilgili alınan hukuk biriminin görüşünde belirtildiği üzere; dava sürecinde Balıkesir İdare Mahkemesi kararının kesinleşmesi beklenmesi gerekeceğinden konunun yapılacak ilk Meclis toplantısında görüşülmek üzere tekrar İmar Komisyonuna havalesine İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03092019 KARAR NO: 2019- 245
Belediyemize yapılan zemin katlardaki ticari amaçlı dükkan, kuaför, terzi, eczane fonksiyonlu kullanım taleplerine ilişkin dair 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Madde hükümleri gereğince incelemeler yapılmıştır.
Cumhuriyet Mahallesi, 28 29 U pafta 602 ada 32 parselde bulunan Mehmet Babacan Caddesi ve 20. Sokak cepheli konut alanının zemin katının ticari kullanım talebi ile ilgili yapılan inceleme sonucu yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiş olup dosyanın yapılacak ilk Meclis toplantısında görüşülmek üzere yeniden İmar Komisyonuna havalesine İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
09092019 KARAR NO: 2019-246
Çevre Düzeni Planının 7.45 nolu plan hükümleri doğrultusunda ilçemizde beton santralı alanlarının şehir dışında olacak şekilde yer seçimi yapılması ve imar planlarına dahil edilmesi iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunulması Belediyemizce başlatılan işlemler süresince de beton santrallarının ruhsata bağlanması iş ve işlemlerinin durdurulması ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınarak 22. Madde olarak görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
09092019 KARAR NO: 2019- 247
Burhaniye Belediyesinde Belediye Başkanı olarak görev yapmış Ferit Çakıroğlu’nun kızı Nur Çakıroğlu Albak’ın ilçemize Burhaniye Belediyesi Çocuk Konukevi ve Gündüz Bakımevi yapılması için toplam inşaat maliyetinin tamamını Belediyemize bağışlamak isteği ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme alınarak 23. Madde olarak görüşülmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
09092019 KARAR NO: 2019- 248
Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018273 Sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilaveten, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak Sosyal Etkinlik Merkezinde Eğitim faaliyetleri için öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretler ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 07082019 tarihli müzekkeresi incelenerek 20082019 tarih ve 2019739 sayılı Encümen Kararı ile tespit edilen Sosyal Etkinlik Merkezinde Eğitim Faaliyetleri için öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretlerin 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu 20032012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenmesine Plan Bütçe Komisyonu raporu doğrultusun yapılan ilavelerle birlikte oybirliği ile karar verilmiştir.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Madde gereğince;
SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ ÜCRET TARİFESİ;
a) Okul Destek Programı (Aylık geliri Asgari ücretin iki katına kadar olan aynı zamanda tek maaşla çalışan ailelerin çocukları için kontenjan sınırlaması aylık geliri en düşükten başlamak üzere )
Aylık 100,00 TL. ücretli 10 Ay Faaliyet Süreli,
b) Öğrenci kontenjanının 20’sini geçmemek kaydıyla anne veya babasından en az bir tanesi hayatta olmayanlar, şehit aileleri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Fonundan yardım alanlar ve yardım alabileceğini belgeleyenler bu hizmetten ücretsiz faydalanacaklardır.
c) İki maaş alan veya yapılan araştırma sonucunda aylık gelirinin asgari ücretin iki katının üzerinde olduğu tespit edilenler veya gelir durumunu belgeleyemeyenler.
Aylık 400,00 TL. ücretli 10 Ay Faaliyet Süreli, 5 7

09092019 KARAR NO: 2019- 249
5393 sayılı Belediye Kanunun 18a maddesi gereği Belediyemizin 2020- 2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarının onaylanmasına Plan Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
09092019 KARAR NO: 2019- 250 UİP: 1295,4
Pelitköy Mahallesi, Bağlarburnu Mevkii, 687 ada, 1 parselde kayıtlı 4.967,70 m² yüzölçümlü taşınmazla ilgili Turizm Tesis Alanı yapımına yönelik 15000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ocak 2018 tarihli toplantısında 89 nolu kararla kabul edilmiştir. Bu doğrultuda; mevcut imar planında tamamı “ Motel – Kaks: 0.15 Taks: 0.30 hmax: 6.50 (2 kat) Kamping– emsal: 0.05 hmax: 4.00 (1 kat) Gazino – emsal: 0.10 hmax: 4.00 ( 1 kat ) ” lejantında olan parsel için deniz cepheli olan 1.138,33 m²lik kısmı “Rekreaktif Alan” olarak; kalan 3.829,37 m² lik kısmı ise “ Otel Alanı – Emsal : 0.90 hmax: 15.50 mt. “ lejantlı yapılanma koşulu içeren 11000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi talebi ile ilgili olarak;
Yürürlükteki 15000 ölçekli Nazım İmar Planındaki fonksiyonlar dikkate alınarak “Turizm Tesis Alanı” fonksiyonlu alan ile “Rekreaktif Alan” fonksiyonlu alan arasından 5 metre genişliğinde devamlılığı olan sahil yolunun değiştirilmiş şekliyle plana işlenerek kabulüne, TTA fonksiyonlu alanın Emsal:0.90 Y ençok: 11.50 mt ( 3 kat) yapılaşma koşullu olarak değiştirilmiş şekliyle kabulüne, rekreaktif alan fonksiyonlu alanın plan notlarında öngörülen Emsal:0.05 Yençok:5.50 mt. (1 kat) yapılaşma koşulunun iptaline ve kaldırılmasına, bu alanda Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılanmaya gidileceği hükmünün konmasına; Uygulama İmar Planı teklifinin değiştirilmiş şekliyle kabulüne İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.(B. Başkanı Ali Kemal DEVECİLER çekimser oyu, Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Şevki YÜCEL, Derya BAYINDIR, Namık Kemal GEDİKOĞLU, Hasan ŞERİN, Gülgün GEZER, Hüseyin KÖKTEN Burhaniye ve Pelitköy Kent bütünü İmar Planlarında sahil şeridinde yeşil alanların devamlılık arz etmesi ve bu alanların kamuya terk edilmesi gerektiği, bahse konu planda mülkiyeti mal sahibinde kalan rekreaktif alanın, yeşil alana dönüştürülerek kamuya terkinin sağlanması yönünde karara ret oyu kullanmışlardır.)
09092019 KARAR NO: 2019- 251
Pelitköy Mahallesi, Çökek Mevkii, 499 ada 3 parselde kayıtlı, 2.000,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz için Ayrık Nizam, 2 Kat, Taks: 0.20 Kaks: 0.40 hmax:6.50 m., Konut Alanı yapılanma koşullarının, Emsal:0.90 Y.ençok: 11.50, 3 Kat, Otel Alanı yapılanma koşullarına dönüştürülmesini içeren edilen 11000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden dosyanın yeniden İmar Komisyonuna havale edilmesine İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
09092019 KARAR NO: 2019- 252
Belediyemize yapılan zemin katlardaki ticari amaçlı dükkan, kuaför, terzi, eczane fonksiyonlu kullanım taleplerine ilişkin dair 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Madde hükümleri gereğince incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda;
Ören Mahallesi, 261 ada 4 parselde bulunan 2068. sokağa cepheli konut alanının zemin katının ticari kullanım talebi ile ilgili yapılan inceleme çalışmaları sonunda ilgili parselde yapılan uygulamalar nedeniyle dava süreci devam ettiğinden konu ile ilgili alınan hukuk biriminin görüşünde belirtildiği üzere; dava sürecinde Balıkesir İdare Mahkemesi kararının kesinleşmesi beklenmesi gerekeceğinden konunun yeniden İmar Komisyonuna havale edilmesine İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
09092019 KARAR NO: 2019- 253
Belediyemize yapılan zemin katlardaki ticari amaçlı dükkan, kuaför, terzi, eczane fonksiyonlu kullanım taleplerine ilişkin dair 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19. Madde hükümleri gereğince incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda;
Cumhuriyet Mahallesi, 28 29 U pafta 602 ada 32 parselde bulunan Mehmet Babacan Caddesi ve 20. Sokak cepheli konut alanının zemin katının ticari kullanım talebi ile ilgili yapılan inceleme sonucu talebin kabulüne İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 6 7

09092019 KARAR NO: 2019- 254
Burhaniye Belediye Meclisince 03.12.2018 tarih 315 sayılı karar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesince 24.05.2019 tarih 432 karar numarasıyla onaylanarak 26.06.2019 tarihinde askıya çıkarılan Denetko - Orjan bölgesine ait 11000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu plana yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği eki plan gösterimlerinde “Özel Spor Tesis alanı” lejantı bulunmadığından reddine, planın Burhaniye Belediye Meclisinin 2018315 sayılı meclis kararı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019432 sayılı kararı ile kabul edilen şekliyle devamına İmar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

Z1S5

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28