Körfezexpres
2.Eylül.2019
Bu haber 190 defa okundu.

Burhaniye Belediye Meclisi Eylül ayı olağan Meclis toplantısı gündeminde ki maddeleri görüşmek üzere 3 Eylül Salı günü saat 16.00 da Meclis salonunda toplanacak.

Burhaniye Belediyesi Eylül ayı olağan Meclis toplantısı gündeminde bulunan 20 madde görüşülerek karara bağlanacak Gündemin ilk sıralarında ilgili dairelerden gelen müzekkereler ardından ise komisyon raporları görüşülecek. Belediye Meclisi Eylül ayı olağan Meclis toplantısı gündemi şöyle
1- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ve Maliye Hazinesine ait İlçemiz Geriş Mahallesi 347 Ada 9 no’lu parseldeki Belediyemize ait hisse ile ilgili Belediye Meclisinin 06122012 tarih ve 2012456 sayılı kararında belirtilen tahsisin kaldırılmasını içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
2- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Sosyal Etkinlik Merkezinde eğitim faaliyetleri için alınacak ücretlerin 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 20032012 tarih ve 28239 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında belirlenen Belediye Encümenin 20082019 tarih ve 2019739 sayılı kararının Belediye Meclisinin onayına sunulması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
3- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ilçemiz Çoruk Mahallesi 161 ada 5 no’lu taşınmazın tamamı imar planında yolda kaldığından, söz konusu taşınmazın 5 yıllık kamulaştırma programına alınması konusu ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
4- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 182 ada 3 parselde kayıtlı 329,71 m² yüzölçümlü taşınmaz yolda kaldığından dolayı 5 yıllık İmar- Kamulaştırma Programına Alınmasını içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon kararının görüşülüp karara bağlanması.
5- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 124 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
6- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 226 ada 1 numaralı parsellerin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesi talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
7- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinin “Motorlu Araçlar Hasılatı” başlıklı 22. maddesindeki Belediyemize ait hasta nakil ambulans ve cenaze nakil araçlarının ilçe sınırları dışına ve şehirlerarası için kiralanması durumunda belirlenen araç kilometre birim fiyatının tekrar değerlendirilmesi talebini içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
8- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Pelitköy Mahallesi 682 Ada 4, 5, 7 ve 683 ada 3, 4, 5, 7 ve 10 no’lu parseller ile İlçemiz Ören Mahallesi 739 Ada 1 parselde kayıtlı Belediyemize ait hisse ile takas talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
9- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Pelitköy Mahallesi 797 ada 3 no’lu parsel sahibinin parseli üzerinden mevcut sahil yolunun geçmesi nedeniyle 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
10- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ören Mahallesi 489 ada 45 no’lu parsel sahibinin parselinin tamamının yol ve yeşil alanda kalması nedeniyle takas veya kamulaştırma talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.

11- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunun 18a Maddesi gereği Belediyemizin stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarının yapılmasını içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
12- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Tahtacı Mahallesi Muhtarlığının Tahtacı Mahallesinde baraj nedeniyle mezarlık yerine defin işlemlerinin yasak olmasından dolayı kendilerine yeni mezarlık yeri tespitinin yapılması talebini içeren Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
13- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonuna, Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilen İlçemiz Kurucaoluk Mahallesi 177 ada 28 parselde bulunan 3.468,06m²lik mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün üzerine ruhsatsız yapı yapıldığından ve yapı kayıt belgesi aldığından, 3194 Sayılı Kanununun ek geçici 16. Maddesinin 8. Bendi gereğince talep sahibine satılması talebini içeren Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
14- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile Kırsal Alan Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Dutluca Mahallesi Hamas Mevki 204 Ada 26 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazı toplulaştırma amacı ile vatandaşça satın alınma talebini içeren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
15- Ağustos 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile Kırsal Alan Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonuna birlikte havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çallı Mahallesi Köyiçi Mevki 170 Ada 6 parselde kayıtlı bademlik vasıflı taşınmazı toplulaştırma amacı ile vatandaşça satın alınma talebini içeren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
16- Temmuz 2019 Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen toplam 4 adet imar planı veya değişikliği teklifleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması
17- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
18- İlçemiz Çoruk Mahallesi 212 Ada 1 no’lu taşınmazın bir kısmı yolda kaldığı nedeniyle kamulaştırma veya takas talebi olduğundan taşınmazın 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
19- İlçemiz İskele Mahallesi 640 Ada 1 no’lu taşınmazın tamamı park alanında kaldığı nedeniyle kamulaştırma talebi olduğundan taşınmazın 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
20- Ekim 2019 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

E7X1

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28