Körfezexpres
1.Mayıs.2019
Bu haber 360 defa okundu.

Burhaniye Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak.

Burhaniye Belediye Meclisi’nin 18 maddelik gündemi şöyle oluştu;
“1- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi gereği İlçe Ticaret Odası ve Ziraat Odası Yönetim Kurullarının da katılımı ile Çiftçi Malları Koruma Meclisine aynı kanunun 9. maddesine uygun olarak 5 Asil 5 Yedek Üye Seçimi. (Kapalı oy ile)
2- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi gereği İlçe Ticaret Odası ve Ziraat Odası Yönetim Kurullarının da katılımı ile Çiftçi Malları Murakabe Heyetine aynı kanunun 9. maddesine uygun olarak 5 Asil 5 Yedek Üye Seçimi. (Kapalı oy ile)
3- Plan Bütçe Komisyonundan istifa eden bir meclis üyesinin yerine 1 üye seçimi. (Kapalı oy ile)
4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile 18b maddesi gereği Belediyemizin 2018 Yılı Kesin Hesabının onaylanması ile ilgili mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
5- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18a Maddesi gereği Belediyemizin Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarının yapılması konusu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
6- Belediyemize kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75a maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi konusu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
7- Mart 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 182 ada 3 parselde kayıtlı 329,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz yolda kaldığından dolayı 5 yıllık İmar -Kamulaştırma Programına Alınmasını içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon kararının görüşülüp karara bağlanması.
8- Mart 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Burhaniye Roman Yardımlaşma Dayanışma ve Araştırma Derneğinin kendilerine dernek yeri tahsis edilmesi taleplerini içeren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
9- Mart 2019 Meclis toplantısında Plan Bütçe ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karadere Mahallesi Köyiçi Mevki 178 Ada 6 No’lu Parselden geçit hakkı talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
10- Mart 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen BÖMÇED Başkanlığının “Bisiklet Festivali Kamp Alanı” amaçlı yer tahsisi talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
11- Mart 2019 Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen toplam 4 adet imar planı veya değişikliği teklifleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması
12- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
13- İlçemiz Çoruk Mahallesi 124 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesi talebi ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
14- İlçemiz Çoruk Mahallesi 226 ada 1 numaralı parsellerin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesi talebi ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
15- İlçemiz Mahkeme Mahallesi 102 ada 50 numaralı parselin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesi talebi ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
16- TOKİ Site yönetiminin, mülkiyeti belediyemize ait 486 ada 63 numaralı 5.917,00 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan inşaat aşamasında işçilerin barakaları olarak kullanılan beton platformlardan iki tanesinin masrafları kendilerine ait olmak üzere çocuklar için basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılmak üzere geçici olarak tahsis talebi ile ilgili Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
17- Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne, tasarrufu Balıkesir Gençlik Spor Müdürlüğüne ait olan İlçemiz Mahkeme Mahallesi 76 Ada 1 parselde kayıtlı Taylı Caddesi üzerinde bulunan 8 Eylül Stadyumunu kiralama talebinin güncellenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
18- Temmuz 2019 Meclis toplantısının tarih ve saatini


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

O2G7

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28