Körfezexpres
8.Kasım.2018
Bu haber 382 defa okundu.

İnsan Hakları Mahkemesi’nde olan Tüm Emekliler Sendikası’nın dosyasının bir an önce sonuçlandırılmasını isteyen DİSK Emekli Sen Burhaniye Şubesi, topladığı imza dilekçelerini postaya verdi.

DİSK Emekli Sen Burhaniye Şubesi’nden yapılan basın açıklamasında; “1995 yılında kumlan Türkiye'nin ilk emekli sendikası Tüm Emekliler Sendikası (EMEKLİ- SEN) hakkında, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, Türkiye Cumhuriyet'i anayasasının 51. Maddesinde emekliler kelimesi geçmemiş olması gerekçe gösterilerek, 9 Ekim 2007 tarihinde verilen kapatma karan daha sonra,Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş ve iç hukuk yolları tükendiği için, dosya İnsan hakları İhlalinin ortadan kaldırılması talebiyle, sendikamız avukatı tarafından 18 Haziran 2008 tarihinde AİHM'ne gönderilmiştir.
Halen Avrupa insan Hakları Mahkemesi ikinci Dairesi nezdinde, 3184608 No ile kayıtta bulunan dosya kapsamında, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunması ve sendikamız avukatının karşı cevapları alınmasına ve dosyanın kısa zamanda sonuçlandırılacağı bildirilmesine rağmen, bugüne kadar sonuçlandırmamıştır.
Bu nedenle, sayısı 12 milyonu aşmış bulunan emeklilerin, yaşam standardının iyileştirilmesi, ömürlerinin bundan sonraki yıllarında, mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapması, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve ülkenin gelecek kuşaklara, daha iyi koşullarda yaşayacakları bir ülke olarak devredilmesinin sağlanması hususunda, gerekli çalışmaları yapması engellenmektedir.
Değerli Basın Emekçileri;
Emekli-Sen, Türkiye Devrimci İşçi sendikalan konfederasyonu DİSK üyesi, dışarıda ise Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC'a bağlı Emekli ve Yaşlı Sendikaları Federasyonu FERPA üyesi olarak faaliyetine devam etmektedir. Türkiye'de emekli sendikalarının muhataplanyla ilişkilerini düzenleyen statü yasası düzenlenmediği için, emeklilerin mali ve sosyal haklarıyla sendikamız ilgili sözleşme yapamadığı gibi, emeklilerin karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için, hukuki yollara başvuramıyor.
Bütün bu nedenlerle, halen AİHM'de bulunan dosyanın bir an önce sonuçlandırılması talebimizi iletmek üzere bu gün Türkiye çapında örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde şube ve temsilciliklerimiz ile sendika üyelerimiz tarafından Avrupa insan Hakları Mahkemesine mektup gönderilmektedir.
Talebimiz gayet açık ve nettir. Sendika hakkı başta insan hakları Evrensel Beyannamesi ile Avrupa insan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, Temel Hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerde ayrımsız HERKESE tanınmış bir haktır. Bu sözleşmeleri kanun hükmünde kabul eden Anayasa'nın 90. Maddesi ile sendika hakkımız teminat altına alınmıştır. Acil talebimiz sendika hakkımızı engelleyen hukuksuzluğa son verilmesidir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini Türkiye'yi yöneten iradenin hukuksuzluğuna daha fazla seyirci kalmamaya ve dosyamızı bir an önce sonuçlandırmaya çağırıyoruz. Basına ve kamuoyuna duyurulur” denildi.


Haber Yorumları
Bu Haberde Yönetici onayı bekleyen 0 Yorum var.
Habere Yorum Bırak
Güvenlik Kodunu Giriniz

S4K8

Haber İhbarKÖRFEZEXPRES Künye

Sahibi

Orhan TÜFEKÇİLER

Genel Yayın Yönetmeni

Orhan TÜFEKÇİLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Şenol TORLAK

Webmaster

Ekrem GÖKÇE

Mail

korfezexpres@gmail.com

Tel

0545 280 38 28